Onderzoeker Marcel Wenneker (PPO Fruit) zette tijdens een workshop van het ‘Praktijknetwerk Schoon water’ fruitteeltadviseurs aan het werk over het thema: Wat is de beste spuitdop? De adviseurs classificeerden een aantal doppen naar spuitvolume, afgifte en bijbehorende reductieklasse. Duidelijk werd dat het ISO-classificatiesysteem voor spuitdoppen universeel is en dat dopgrootte en dopkleur gekoppeld zijn. Omdat de Albuz ATR (nevel)doppen niet standaard de ISO-coderingen volgen, kan er verwarring ontstaan. Daarnaast bleek dat de lijst met beschikbare, erkende, driftarme doppen voor de fruitteelt beperkt is. 90 procent van de driftarme doppen waarmee telers 200 l/ha kunnen spuiten, is nog niet erkend. Daarom worden deze winter meer doppen getest, ook bij een hogere spuitdruk dan de 7 bar die WUR/PPO Fruit tot op heden hebben getest. Wenneker: “Zo zien we of doppen even driftreducerend blijven of mogelijk in een lagere driftreductieklasse terechtkomen.” Telers zitten vaak boven de 7 bar. Bij een venturidop met 10 bar of hoger spuitdruk ontstaat meer nevel. Niet de spuitdruk moet de waterafgifte regelen, maar de spuitdop moet compatibel zijn met de waterafgifte.

De adviseurs zagen Albuz TVI 80-01 als de meest geschikte driftarme dop. “Driftarm spuiten is de toekomst,” menen zij, hetgeen Jessi de Coninck en Arno Krielen van Waterschap Rivierenland en Jan Bouwman van Syngenta onderstreepten. Niet alleen de waterkwaliteit, maar ook de huidige discussies over blootstellingrisico’s voor omwonenden blijven druk uitoefenen op driftarm spuiten.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 14:56