WUR-onderzoeker Alex van Schaik, werkzaam voor FBR in Wageningen en WUR-Open Teelten in Randwijk, gaat na een loopbaan van 46 jaar met pensioen. Alex hield zich in zijn hele carrière bezig met naoogsttechnologie met name bij bewaarbare producten. De grote stappen die in de loop van de jaren in Nederland zijn gezet in het verbeteren van kwaliteit door het inzetten van bewaartechniek, zijn mede door hem tot stand gekomen. Van buitenlucht gekoelde bewaarplaatsen en mechanische koeling, naar het huidige dynamische bewaren met uitgerekende vochtbalans. Van bewaarproblemen bij Ingrid Marie en Cox’s naar een oplossing voor schilvlekjes bij Elstar. Het werkveld bleef in zijn carrière hetzelfde, maar de omgeving veranderde van een wat ambtelijke omgeving in het Sprenger Instituut naar een zakelijke onderzoekpartner in een nauwe samenwerking met de sector. Het lukte Alex steeds weer om in dit netwerk interessante onderzoeksvragen voor te stellen en partijen te interesseren voor deelname.

Zijn functie bij FBR is uitgebreid naar een fulltime functie van onderzoeker en consultant en wordt per 1 augustus ingevuld door Hans de Wild. Geen onbekende in de sector, want hiervoor werkte hij bij AgroFresh. Bij het fruitteeltteam in Randwijk werkt Peter Balk sinds 1 april als fulltime onderzoeker naoogstfysiologie.
Op donderdag 23 augustus vindt er ’s middags in Wageningen een afscheidsreceptie voor het bedrijfsleven plaats, u bent dan van harte welkom om Alex de hand te komen schudden. De receptie start om 16:00uur in Impulse (gebouw 115), Stippeneng 2 te Wageningen

Dit bericht is geplaatst op maandag 2 juli 2018 - 10:57