Op Dé Appeldag, eind juni in Neerijnen, waren diverse bedrijven aanwezig die bezoekers informeerden over sanering en vervanging van asbest daken. Aan het eind van de dag noteerde DLV Advies vijftien aanvragen voor begeleiding bij asbestsanering. DLV Advies adviseert over de vervanging van het asbest dak en regelt het saneren en vervangen van het dak. Daarnaast vraagt DLV Advies de subsidie aan in het kader van de Subsidieregeling verwijdering asbestdaken (€ 4,50 per m2). Verder kijkt het adviesbureau of de opdrachtgever gebruik kan maken van de investeringsaftrek en de SDE+-subsidie voor isolatie en/of plaatsen van zonnepanelen op het dak.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Gemeentes kunnen dan boetes opleggen wanneer asbest daken niet zijn vervangen. De Subsidieregeling verwijdering asbestdaken loopt tot eind 2019 en wordt daarna waarschijnlijk niet verlengd.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juli 2017 - 11:07