NFO-leden met houtig klein- en steenfruit worden uitgenodigd op de algemene ledenvergadering van de NFO-Productgroepen. De ALV wordt gehouden tijdens de vakbeurs in EXPO Houten op 20 januari en begint om 16.00 uur (inloop 15.30 uur). Na het huishoudelijk gedeelte met bespreking van activiteiten van de productgroepen en het contributievoorstel voor 2016 en 2017, verzorgt Geert van Gessel (CAF) een presentatie over de effecten van overkappingen op de teelt en de kwaliteit van de producten. Speciale aandacht gaat uit naar nachtvorstaanpak en vruchtrot. Na afloop wordt een buffet geserveerd voor deelnemers van deze ALV. Aanmelding vooraf is nodig en kan via: info@nfofruit.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 februari 2016 - 13:03