De kersenteelt is helemaal terug van weggeweest. De NFO wil de kersenteelt tonen op de ALV en de moderne teelt onder de aandacht brengen van het ‘NFO-netwerk’. De ALV vindt daarom op vrijdag 16 juni plaats op het bedrijf van Theo Vernooij in Cothen. Op de ALV zal Vernooij ingaan op de moderne kersen teelt in Nederland en de historie van zijn bedrijf. Na afloop van de ALV krijgen de bezoekers een rondleiding en is er gelegenheid om het kersenmuseum te bezoeken. Helma Lodders van de VVD gaat als gast spreker een inleiding verzorgen. Het algemeen gedeelte start om 14.00 uur. Het huishoudelijk gedeelte om 12.00 uur.

In het huishoudelijke gedeelte staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  1. Opening door NFO-voorzitter, Michiel Gerritsen
  2. Notulen Algemene Vergadering 2016
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Benoeming en herbenoemingen NFO hoofdbestuursleden en hun plaatsvervangers
  5. Jaarverslag van de NFO over 2016
  6. Financiën en contributie
  7. Aanpassen statuten
  8. Rondvraag
  9. Sluiting
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 mei 2017 - 20:12