NFO-Productgroep Peer houdt donderdag 31 januari haar eerste Algemene Ledenvergadering in Meteren. Na het officiële gedeelte presenteert de productgroep de uitslag van de kwaliteitsmonitor en is er een discussie met de handel over het kwaliteitsbeleid. De productgroep legt zich in 2013 toe op de kwaliteitsmonitor in het winkelschap en de ontwikkeling van een nieuw ketenmodel voor het beter vermarkten van vrije rassen. Voor de uitvoering van beide projecten vraagt het bestuur tijdens de ledenvergadering toestemming voor een bijdrage per hectare Conference. Alle NFO-leden die Conference telen en aanwezig zijn hebben stemrecht. De contributie voor deze projecten blijft ruim onder de grens die de NFO-leden hebben gesteld: maximaal 25 euro per hectare. Daarnaast stelt het NFO-hoofdbestuur een limiet aan het totaalbedrag per bedrijf. Deze nieuwe vorm van financiering is een direct gevolg van het terugtrekkende PT op het gebied van marktzaken en de daarmee samenhangende verlaging van PT-heffing in 2013. De overige projecten op het gebied van promotie en marktvergroting kan de NFO voorlopig nog financieren uit eerdere toezeggingen door het PT.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 december 2012 - 08:30