Volgende week donderdag vindt de Algemene Ledenvergadering van de NFO plaats. In de ledenvergadering staan twee onderwerpen centraal: innovatie in de sector en de ontwikkelingen op de afzetmarkten voor fruit en hoe we daar als Nederland op kunnen inspelen.

Ernst van den Ende, algemeen-directeur van WUR Plant Sciences Group zal in zijn lezing ingaan op de toekomst van de innovatie in de agrarische sector. Nu het PT en daarmee de collectieve financiering verdwijnt, zullen hier andere constructies voor moeten worden gevonden. Hij bespreekt de positie van de strategische innovatie en het praktijkonderzoek voor de fruitteeltsector. In een land met een hoge kostenstructuur zoals Nederland is toegevoegde waarde een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle fruitteeltsector. De sector zal innovatief moeten zijn en hoe kunnen we dat in de toekomst veiligstellen.

De NFO-voorzitter Johan van Haarlem houdt zijn inleiding over de veranderingen in de fruitmarkt. Hij gaat in op de mondiale fruitstromen, de concurrentie vanuit Oost-Europa en de retail in Nederland die zich meer en meer wil onderscheiden. Nieuwe opkomende grote markten zoals Azië en Zuid-Amerika bieden kansen voor Nederland. Ook de wil van de retail om zich meer te willen onderscheiden dan op alleen de prijs bieden mogelijkheden voor ons. Zeker als het ‘zich onderscheiden’ zich gaat richten op een herkenbaar product van eigen bodem inspelend op de trend local-for-local. Voor het benutten van deze kansen moet de fruitteeltsector zich meer focussen. De NFO zal natuurlijk ook haar licht laten schijnen op kennis, innovatie en op dossiers zoals het huidige financiële klimaat, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), de Kaderrichtlijn Water en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

In het huishoudelijk gedeelte staan de verkiezing van de NFO-voorzitter en het voorstel voor een nieuw NFO-contributiestelsel centraal.

We zien u graag tegemoet op de18e april.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 11 april 2013 - 12:30