Het AMI-prijsbericht zal vanaf volgend jaar worden gefinancierd uit de contributie van de NFO. Op de ALV van de NFO is vanuit de leden gevraagd te onderzoeken of hiervoor voldoende draagvlak was. Vanuit het hoofdbestuur was aan de ALV het voorstel gedaan om het AMI-bericht via een aanvullend abonnementsysteem te gaan innen.

De NFO heeft dit onderzocht binnen de kringen en afdelingen. Deze hebben in grote meerderheid aangegeven dat hiervoor draagvlak is. Tot dusver werd het AMI-bericht gefinancierd vanuit eigen middelen van de NFO. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 augustus 2013 - 12:35