Milieu Centraal geeft Nederlandse appels en peren in haar groenten- en fruitkalender voortaan het gehele jaar het label A (= meest milieubewuste keuze). Eerst gold dit alleen tijdens de maanden september tot en met maart. In de maanden april tot en met augustus kwamen Nederlandse appels en peren eerst helemaal niet voor in de lijst van beschikbaarheid. Navraag bij Milieu Centraal leert dat zij door Proeftuin Randwijk geattendeerd waren op deze afwezigheid. In het algemeen geldt dat de organisatie contact onderhoudt met groenten- en fruittelers en supermarkten om zo de Nederlandse beschikbaarheid te checken. De Nederlandse Peer heeft dus ook jaarrond het label A.
Milieu Centraal heeft een breed publiek en bijvoorbeeld restaurants, bloggers en andere media kunnen zich laten leiden door de groenten- en fruitkalender. Zie ook de video over blauwe bessen in deze nieuwsbrief waar wordt gesproken over beschikbaarheid door het jaar heen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 21 september 2017 - 19:02