Het areaal appel is in Nederland het afgelopen jaar nog verder gekrompen. In totaal is in 2017 op 6.952 hectare appel geteeld (-389 ha). Het oppervlak peren nam daarentegen nog verder toe tot 8.684 hectare (+290 ha). Ondanks de toename van het areaal nam het aantal bedrijven met peren af met 23 tot 1.280. Het aantal appeltelers daalde naar 1.057 (was 1.084). De arealen pruim, zoete kers en zure kers bleven nagenoeg gelijk en kwamen uit op 259 hectare voor pruim, 544 hectare voor zoete kers en 270 voor zure kers. Kijk voor een uitgebreid overzicht van de cijfers op cbs.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 december 2017 - 19:43