Het kabinet wil door middel van het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans, dat op 9 april 2018 is gepubliceerd, het evenwicht tussen tijdelijke en vaste arbeid herstellen. Klik hier voor het bericht dat de NFO op 10 april al publiceerde. In het wetsvoorstel dat op 1 januari 2020 in werking moet treden, wordt een breed pakket van maatregelen voorgesteld die leiden tot een sterke stijging van de loonkosten voor tijdelijke arbeid. Het kabinet wil met dit voorstel dat tijdelijke arbeid fors duurder wordt om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. Voor de fruittelers is dit dan ook een zeer onwenselijke situatie en de NFO ziet niets in het wetsvoorstel. Nog tot 7 mei 2018  kan iedereen een reactie geven op het wetsvoorstel.

LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht roepen leden op om te reageren op de plannen door een reactie in te dienen op de internetconsultatie. De reactie van LTO Nederland op het wetsvoorstel vindt u hier , dit document is wellicht als leidraad te gebruiken voor uw eigen reactie.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 april 2018 - 16:50