Arbeid in de breedste zin van het woord is en blijft een belangrijke factor op de fruitbedrijven. Op dit terrein spelen een aantal onderwerpen waarbij de NFO nauw betrokken is. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de invulling van de normen voor tijdelijke huisvesting op de agrarische bedrijven. Vorig jaar is in het convenant over huisvesting van buitenlandse werknemers met alle partijen afgesproken dat permanente huisvesting  op de agrarische bedrijven mogelijk is. Er zijn normen over minimumleefruimte, aantal kookplaten et cetera. Deze normen zijn vastgelegd in een brochure met goede voorbeelden, die vervolgens is gestuurd naar de agrarische gemeenten.

Momenteel wordt er gewerkt aan de normen voor tijdelijke huisvesting op de bedrijven, in de periode van 1 mei tot 1 november. De NFO is de initiatiefnemer voor de totstandkoming van deze normen, omdat de fruitsector bij uitstek een sector is met een korte en heftige arbeidspiek in de hardfruitoogst en het houtig kleinfruit. Deze normen zijn in ontwikkeling. De conceptnormen zijn doorgesproken met de vakbeweging en zullen binnenkort in werkgeverskringen verder worden besproken. Uiteindelijk zullen ze worden vastgelegd in het convenant huisvesting. De oplopende werkloosheid in Nederland gecombineerd met de veel grotere toestroom van buitenlandse werknemers in ons land zorgt voor beroering in Den Haag. Daar komt bij dat er op 1 januari 2014 vrij verkeer van werknemers gaat komen voor personen uit Bulgarije en Roemeniƫ. De NFO is en blijft voorstander van vrij verkeer van werknemers binnen de EU, omdat het voor onze sector een groot voordeel is om met name onze oogstarbeid op een goede wijze ingevuld te krijgen. De NFO wil dat dit zo blijft. Ze wordt ook geconfronteerd met allerlei nadelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de EU. Neem de regelgeving op het terrein van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Met de hardfruitoogst voor de deur is het belangrijk dat naast de personeelsvoorziening ook de contracten met de tijdelijke medewerkers in orde zijn. Let daarbij tevens op de juiste betaling van het wettelijk minimumloon. Gegevens hierover zijn op te vragen bij de NFO en te vinden op de website.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 6 september 2013 - 09:08