De verschillen in arbeidskosten tussen vergelijkbare bedrijven kunnen enorm zijn; de arbeidskosten per kg product kunnen tot een factor twee verschillen. Dat zei Wouter van Teeffelen (WTE Fruitadvies) onlangs tijdens een bijeenkomst over arbeid in de fruitteelt van ABAB Accountants en Adviseurs in Lienden. Het blijkt dat innovatie arbeid bespaart.

“Het is niet zo dat het bedrijf met de laagste arbeidskosten ook per definitie het hoogste rendement scoort. Maar uit cijfers uit een eerdere bedrijfsvergelijking bleek wel dat de best renderende bedrijven allemaal lagere arbeidskosten per kg product hadden dan gemiddeld. Vergelijken heeft echter alleen zin als je eerlijk vergelijkt, dus ook de eigen arbeidsuren meetelt en bij iedereen dezelfde arbeidshandelingen als basis neemt. Factoren die voor verschillen zorgen zijn productieverschillen, schaalgrootte, rassenkeuze, bedrijfsopzet, mechanisatie en vooral arbeidsorganisatie. Het goed en efficiënt kunnen organiseren van de werkzaamheden is nog meer dan andere factoren bij de huidige grotere bedrijven een sleutelfactor om succesvol te ondernemen”, aldus Van Teeffelen.

Bij de pluk gaat het in discussies vaak om de beste plukmethode. Maar mede op basis van een oud overzicht van waarnemingen tijdens de pluk, liet Van Teeffelen zien dat met dezelfde plukmethode de plukprestatie per bedrijf enorm verschilt. Uit de discussie bleek dat het realiseren van een hoge plukprestatie niet meer plukschade en dergelijke hoeft te betekenen.

“De fruitteelt is een sector waar in de loop der jaren door continue innovatie de arbeidsprestatie sterk gestegen is. De fruitteelt blijkt echter weinig innovatief in het verzamelen van arbeidscijfers van het eigen bedrijf om die met andere bedrijven te vergelijken. Daar zijn andere sectoren met hun managementsystemen veel verder in.”

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 20 juni 2013 - 11:30