Eind dit jaar moet het voor personeel van buiten de EU-grenzen mogelijk worden om tijdelijk aan de slag te gaan in onder meer de land- en tuinbouw. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie. Door de tekorten op de Europese arbeidsmarkt is de instroom van buiten de EU nodig. 

Eric Douma, portefeuillehouder ondernemerschap en onderwijs bij LTO Nederland: “We slaan hiermee twee  vliegen in één klap: de Nederlandse economie is geholpen en de werknemers leren iets waar ze in het thuisland ook wat aan hebben”.

Agrarische ondernemers voelen de tekorten op de Europese arbeidsmarkt. 84% van de werkgevers verwacht al in het komende seizoen tekorten aan teelt- en oogstmedewerkers. Ook voor het jaarrond werk zijn er tekorten. LTO riep daarom eerder dit jaar op om internationale werknemers van buiten de EU tijdelijk toe te staan. Met gerichte inzet van werknemers van buiten de EU wil LTO voorkomen dat producten niet geteeld, verzorgd of geoogst worden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 5 mei 2022 - 16:40