Het aantal EU-arbeidsmigranten in de regio Rivierenland lag volgens Johan van der Craats (Expertisecentrum Flexwonen) op 31 december 2013 tussen de 10.500 en 13.500. Dit is echter voor de fruitsector een vertekend beeld aangezien de meeste seizoensarbeiders uit Oost-Europa juist dan weer in hun thuisland zijn. Bij een peiling in de maand september zouden bovengenoemde cijfers zeer waarschijnlijk aanzienlijk hoger liggen. Van der Craats beaamt dit, maar legt uit dat de belangrijkste informatiebronnen van genoemde peildata uitgaan. Feit is dat er een tekort is aan het aantal huisvestingsplaatsen dat aan de eisen voldoet.

Zo’n veertig mensen bezochten 2 oktober in Echteld een door provincie Gelderland, regio Rivierenland en Greenport Gelderland georganiseerde bijeenkomst over de huisvesting van arbeidsmigranten. Op verzoek van de organiserende partijen presenteerde Van der Craats de belangrijkste uitkomsten van een recent gehouden quick-scan onder de elf gemeenten die de regio Rivierenland telt.

Voor de huisvesting moet men er volgens hem van uitgaan dat er nu al een acuut tekort is van ruim 2.500 plaatsen (gebaseerd op peildatum 31 december 2013). Van der Craats deed een beroep op alle betrokkenen om zich sterk te maken voor meer en betere huisvesting. “De cijfers over de aantallen arbeidsmigranten, ook al blijven het schattingen, moeten de basis zijn voor huisvestingsafspraken tussen gemeenten, werkgevers en huisvesters in de regio Rivierenland.”
Volgens het expertisecentrum verblijven er in Nederland ruim 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-, Midden- en Zuid-Europa en dat zullen er nog meer worden. Op www.flexwonenarbeidsmigranten.nl > regio Rivierenland, is de complete quick-scan terug te lezen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 12:14