Ondernemers die werken met (tijdelijke) medewerkers zijn volgens de Arbowet sinds 1 juli 2018 verplicht een basiscontract te hebben waarin ondersteuning door een arbodienst is geregeld bij een aantal wettelijke taken, zoals het toetsen van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE), deskundige begeleiding bij ziekte, toegang tot de bedrijfsarts en periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek.
Stigas heeft voor ondernemers die alleen tijdelijk gebruik maken van (buitenlandse) seizoenwerkers, een pakket samengesteld waarmee zij aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Binnen dit pakket is onder andere geregeld dat Stigas ziekgemelde seizoenwerkers begeleidt conform de wettelijke eisen (tegen een regulier uurtarief), helpt bij de uitvoering van de RIE, gratis toegang geeft tot het preventiespreekuur en de ondernemer op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en gezond en veilig werken.

NFO-leden betalen voor dit pakket € 250 per jaar, ex. btw en ex. begeleiding ziekgemelde medewerkers. Voor niet-leden geldt een tarief van € 300 per jaar.

Dit bericht is geplaatst op maandag 16 juli 2018 - 10:09