Naar verwachting  worden vanaf 1 juli de eisen voor de subsidieaanvraag voor de stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ versoepeld en de subsidiebedragen verhoogd. Dat is nodig om het doel van 4 miljoen vierkante meter asbestsanering te halen.

Naast agrariërs zullen ook voormalige agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruikmaken van de subsidie. Andere aanpassingen zijn:

  • verhoging van het subsidiebedrag van 3 naar 4,50 euro per m2 asbestdak;
  • minimumoppervlakte van 400 naar 250 m2 te saneren asbestdak;
  • plaatsing van minimaal 15 kW-piek naar 5 kW-piek zonnepanelen;
  • maximaal subsidiebedrag per aanvrager van 7.500 naar 15.000 euro;
  • aanvraag mogelijk tot 1 september 2015.

Deze maand besluiten alle provincies over de voorgestelde aanpassingen, waarna het ministerie van Infrastructuur en Milieu de regeling zal aanpassen. Meer informatie is te vinden op www.asbestvanhetdak.nl

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 juni 2014 - 08:44