Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher wil het contant uitbetalen van loon verbieden. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 15 januari 2015 moet minimaal het deel van het salaris dat overeenkomt met het minimumloon via de bank worden overgemaakt. Ook mogen werkgevers huisvesting of ziektekostenpremies niet meer met het minimumloon verrekenen. Hoe dat in de praktijk moet worden uitgevoerd, zoekt de NFO nog uit. Asscher neemt deze maatregelen om schijnconstructies en misstanden te voorkomen.

Daarnaast krijgt de Inspectie SZW meer mogelijkheden om de regels te handhaven en worden boetes die de inspectie oplegt, openbaar gemaakt. Hiervan moet een preventieve werking uitgaan. Tot slot wordt de hele keten aansprakelijk voor de uitbetaling van het loon. Dat betekent dat een opdrachtgever uiteindelijk aansprakelijk wordt en niet onderaannemers of een tussenpersoon. Op deze manier worden werknemers beschermd tegen wanbetaling. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 17 juli 2014 - 11:41