Over de voorgestelde verhoging van de assurantiebelasting schreef de NFO vorige week een brief aan de Vaste Kamercommissie van Financiën.

De voorgestelde verhoging in het herfstakkoord van 9,7 naar 21 procent raakt de fruitsector zeer hard omdat telers hun gewassen moeten verzekeren tegen weerrisico’s. De effecten van deze verhoging op het inkomen zijn groot. Die kunnen oplopen tot een verhoging van de assurantiebelasting met meer dan €10.000 per fruitbedrijf.

De NFO verwacht dat de verhoging van deze belasting ertoe leidt dat de agrarische gewassencalamiteitenverzekeringen wegens onbetaalbaarheid niet meer worden afgesloten. Een aantal landen in Europa, onder andere Duitsland, koos ervoor om agrarische gewassenverzekeringen vrij te stellen van assurantiebelasting. Door de voorgenomen verhoging van deze belasting verslechtert de toch al op achterstand staande concurrentiepositie van Nederlandse agrarische bedrijven in Europa nog meer.

De NFO verzocht de vaste Kamercommissie om bij agrarische weerrisicogewassenverzekeringen minimaal de assurantiebelastingverhoging niet te laten doorgaan. Om hetzelfde ‘level playing field’ te bereiken, zou het nog beter zijn om de agrarische weerrisicogewassenverzekering vrij te stellen van assurantiebelasting.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 19 oktober 2012 - 14:30