In de omgeving van Nederlandse fruitteeltbedrijven moet de druk van bacterievuur zo laag mogelijk worden gehouden. Het blijft noodzakelijk dat gemeenten en provincies werken aan een terughoudend aanplantbeleid van waardplanten in de omgeving van fruitteeltbedrijven. Dit beleid verdient blijvend aandacht van de NFO en LTO omdat die anders weer gemakkelijk verslapt. Volgens de NFO is dit een gezamenlijk belang van de fruitteelt en boomteeltsector. De NFO ziet voor zichzelf geen taak weggelegd voor financiering van de bufferzones. Daar ligt slecht 15-20 procent van het fruitteeltareaal. Ook in de boomkwekerijsector is geen sprake van financiering vanuit LTO Boomteelt. Na het wegvallen van de gedeeltelijke financiering van het PT is het aan de ondernemers om hiervoor de volledige kosten op te brengen. Ondernemers die er belang aan hechten, kunnen hierin participeren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 17 juni 2014 - 11:37