Bij Fruitbedrijf Huids in het Limburgse Vilt heerst grote bedrijvigheid om nog voor de start van het nieuwe seizoen nachtvorstberegening te realiseren. Om te voorzien in voldoende water is inmiddels een 30.000 m3 groot bassin uitgegraven. Dit volume is toereikend om de 25 ha grote boomgaard rondom het bassin te kunnen beregenen. Op een ander perceel gaat Eric Huids waterbesparende Flipper-beregening aanleggen, waarvoor hij gebruik maakt van de waterleiding van Water Maatschappij Limburg.
De komende weken wordt hard doorgewerkt aan het leggen van folie in het bassin en het aanleggen van de totale beregeningsinstallatie om alles in gereedheid te hebben voordat het seizoen start. De klus heeft een strakke planning, maar Huids kon niet eerder beginnen vanwege vergunningen en het goedkeuren van de financieringsaanvraag.
De aanleg van het bassin is een van de eerste projecten dat voortkomt uit de Taskforce Vitale Fruitteelt Limburg die eind 2017 werd opgericht. Na de zware nachtvorst van 20 april 2017 en onder andere hagel in eerdere jaren, besloten NFO, LLTB en Veiling Zuid-Limburg hun krachten te bundelen en samen te werken aan een versterkingsagenda voor de Limburgse fruitsector. Ook de provincie Limburg en de Rabobank zijn hierbij betrokken. De provincie Limburg heeft de POP3-subsidieregeling opengesteld voor projecten op het gebied van oogstzekerheid en heeft de regeling vervroegd, per 5 februari, opengesteld. Voor Huids was dit op de valreep, maar na een snelle goedkeuring van zowel provincie als Rabobank kon hij snel aan de slag.
Fruitbedrijf Huids heeft de eerste foto’s van het project op de Facebook-pagina gezet en is van plan wekelijks een update te plaatsen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 februari 2018 - 19:13