De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en NFO vinden dat het kabinet onder de huidige omstandigheden een begrijpelijke begroting heeft gemaakt, maar voor het terugbrengen van groei van de economie is meer nodig. De overheidsfinanciën staan er beter voor. Het overheidstekort komt uit op 2,2 procent. Daarmee zijn we er echter niet: de overheid blijft volgend jaar €15 miljard meer uitgeven dan er binnenkomt. Uitgangspunt blijft begrotingsevenwicht op langere termijn. Het kabinet heeft in het afgelopen jaar de uitgaven fors beteugeld. Dit neemt niet weg dat de uitgaven de afgelopen jaren harder stegen dan het bruto binnenlands product. Dit moet volgens de NFO worden omgebogen. De economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,25 procent. Het herstel is echter broos en internationale ontwikkelingen vormen een risico. De boycotmaatregelen van Rusland bijvoorbeeld zal in het lopende afzetseizoen grote gevolgen hebben voor de fruitsector. De werkloosheid is onverminderd hoog. De lastenverlichting is bescheiden in het licht van de lastenverzwaringen (btw-verhoging, verhoging assurantiebelasting en afschaffing rode diesel) van de afgelopen jaren voor bedrijven en burgers. Op arbeid worden de lasten verlaagd met €1 miljard. Dit is €500 miljoen voor een hogere arbeidskorting en €475 miljoen voor een lagere 1e schijf. Dit heeft echter voor ondernemers nog geen direct effect op lagere arbeidskosten.

De ondernemersorganisaties roepen op om de komende belastingherziening te gebruiken voor een aanzienlijke netto lastenverlichting. Het kabinet wil met de herziening van het belastingstelsel 100.000 nieuwe banen scheppen door de lasten op arbeid met €15 miljard te verlichten. De stelselherziening moet het huidige systeem van belastingen en toeslagen ook sterk vereenvoudigen. Dat biedt perspectief op het weer aan de gang helpen van de binnenlandse economie. Het is tevens van groot belang dat overheid en ondernemers hun gezamenlijke exportinspanningen vergroten. Daar is nog veel winst en werk te behalen. Nederland is een belangrijk exportland, maar er is nog veel meer te halen, stellen de ondernemersorganisaties. Ondernemers van groot tot klein moeten daar zelf actie op ondernemen, maar ook de overheid moet hier een rol in spelen, aldus de ondernemingsorganisaties.

Dit bericht is geplaatst op maandag 29 september 2014 - 14:16