Binnen de brede weersverzekering blijft het mogelijk om op een aangesloten stuk grond opstanden van hetzelfde ras maar van een verschillende leeftijd, als afzonderlijke percelen aan te duiden. Dit hebben de NFO en de OFH voor elkaar gekregen tijdens een gesprek met het ministerie van EZ. Verzekeraars en het ministerie van EZ verschilden met elkaar van mening over de definitie van het begrip ‘perceel’. Dat kwam door de manier waarop EZ de EU-richtlijnen interpreteerde.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 9 maart 2017 - 16:15