Vanaf 1 oktober 2014 rekent het Faunafonds voor de behandeling van een aanvraag  voor tegemoetkoming bij wildschade een bedrag van 300 euro. Dit bedrag geldt per aanvraag. Wanneer een teler twee aanvragen indient, bijvoorbeeld één voor appel en één voor peer, wordt twee keer het behandelbedrag in rekening gebracht.

Het Faunafonds rekent uit dat de taxatiekosten 300 euro bedragen, gelijk aan het behandelbedrag. Samen met het al geldende eigen risico van 250 euro en het minimumbedrag van 50 euro waaronder niet wordt uitgekeerd, betekent dit dat het aanvragen van schadevergoeding pas zinvol is bij een schade groter dan 600 euro.
De provincies vinden de maatregel nodig om de uitvoeringskosten van het Faunafonds terug te dringen. Ze willen door middel van ontmoediging de uitvoeringskosten terugbrengen van 4,2 miljoen euro in 2013 naar 3 miljoen euro in 2015. Bij 15 tot 20 procent van de aanvragen gaat het om kleine schadebedragen (minder dan 1.000 euro) of om kansloze aanvragen. De kosten van deze aanvragen zijn relatief hoog.

Foto: Caroline van Assche, NFO

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 29 augustus 2014 - 18:49