De NFO pleit voor het behoud van de regeling EU-Schoolfruit, die mede dankzij haar ondersteuning in 2010 van start ging. De Nederlandse regering is van mening dat Europa schoolfruit niet langer hoeft te regelen. Het kan ook nationaal worden ingevuld. Maar deze regering besloot onlangs te stoppen met de subsidie voor SchoolGruiten en smaaklessen op school. Dit geeft de leveranciers van schoolfruit weinig vertrouwen in de voortzetting van de regeling en de 50 procent subsidie die zij ontvangen.

De Europese Commissie daarentegen heeft het voornemen de Schoolfruitregeling uit te breiden. Voor het afschaffen van deze regeling is instemming van meer lidstaten nodig. Het kabinet geeft aan dat het zolang de regeling bestaat er gebruik van maakt. De NFO betreurt desondanks dit signaal van de Nederlandse regering. Ze gaat bij de Tweede Kamer benadrukken dat investeringen, die kinderen vertrouwd maken met gezonde voeding, noodzakelijk zijn voor een gezonde samenleving.

 

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 27 juni 2013 - 12:30