Er moet een betere belangenbehartiging komen voor de landbouwsector. Als dat niet lukt kunnen we beter zorgen dat het ministerie van Landbouw weer terugkomt. Dat gaf commissaris van de Koning Joan Leemhuis haar toehoorders tijdens haar nieuwjaarstoespraak in Leeuwarden mee. Leemhuis constateert tijdens haar werkbezoeken dat agrariërs van mening zijn dat er te weinig oog is voor innovaties in de sector en voor het feit dat wordt meebewogen met maatschappelijke trends. Overheden hebben te weinig kennis van de land- en tuinbouw. Aan de andere kant binden mensen zich ook minder aan organisaties. “Doordat de productschappen en het Landbouwschap zijn opgeheven en het ministerie van Landbouw is opgegaan in het ministerie van Economische Zaken, is het lastig om tot overeenstemming en een goede belangenbehartiging te komen. Het remt de vooruitgang”, betoogde Leemhuis.

NFO-voorzitter Michiel Gerritsen herkent zich wel in haar uitspraken. “Afnemende collectiviteit en een grotere afstand van de overheid tot de sector, zetten het behartigen van de sectorale belangen van land- en tuinbouw onder druk. Waar we mee gediend zijn is een overheid die deze sectorale belangen weet te verbinden met het algemene belang van een gezonde economie en een gezonde bevolking. Aan hiervoor genoemde gezondheid levert de agrarische sector, fruitteelt inclusief, een fikse bijdrage. Deze bijdrage mag, nee moet beter worden gewaardeerd”, aldus Gerritsen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 januari 2017 - 12:16