De aanwasnorm 2012 voor fruitbomen is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van 2011. Namens NFO/LTO Nederland heeft ABAB door middel van de VLB hierover in het kader van de vaststelling van de landelijke landbouwnormen overleg gevoerd met de Belastingdienst. Voor de fruitteelt worden de normen voorbereid in een werkgroep waarin Alfa accountants en adviseurs zitting hebben.

Voor 2012 en 2013 geldt voor appels een norm van € 1.600 (incl. btw € 1.840) per jaar (2 jaar aanwas) en voor peren een norm van € 2.500 (incl. btw € 2.875) per jaar (3 jaar aanwas). Zowel voor appels als peren volgt na de jaren aanwas een jaar stilstand. Appels worden vervolgens in acht jaar afgeschreven en peren in veertien jaar. In het overleg van de landelijke landbouwnormen heeft de VLB aandacht gevraagd voor de afwaardering voor vorstschade in 2012. In het overleg in Den Haag is geconcludeerd dat voor de vorstschade geen gemiddeld afwaarderingpercentage voor heel Nederland kan worden vastgesteld. De reden hiervoor is dat per gebied en per ras de omvang van de schade wisselend kan zijn. Vorstschade kan op bedrijfsniveau worden vastgesteld en in de waardering van de fruitopstanden worden betrokken. Overige nieuwe tips over mogelijkheden voor vervroegde afschrijving op opstanden vindt u in de Nieuwsbrief van dinsdag 2 april.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 5 april 2013 - 13:30