De NFO en het Verbond van Verzekeraars hebben brieven geschreven aan de Vaste Kamercommissies Financiën en Economische Zaken, waar landbouw onder valt, over het Belastingplan 2013. Dit plan is afgelopen weken in de Tweede Kamer behandeld en goedgekeurd. Dit betekent dat een aantal fiscale maatregelen grote financiële gevolgen gaan hebben voor de fruitteeltbedrijven. NFO en verzekeraars hebben de Kamercommissies met klem gewezen op de forse lastenverzwaring voor de fruitbedrijven.

Zo wordt vanaf 1 januari 2013 de rode diesel afgeschaft. Dit kost de gehele agrarische sector 100 miljoen euro op jaarbasis. De gevraagde compensatie voor deze afschaffing gaat in ieder geval in 2013 niet door. De Btw-verhoging is ook voor 2013 definitief. Het hoge tarief is vanaf 1 oktober 2012 gebracht op 21 procent in plaats van 19 procent. Het lage tarief blijft op 6 procent. De verhoging van de assurantiebelasting gaat van 9,6 naar 21 procent per 1 april 2013. Dit geldt niet voor levensverzekeringen, ziekte-, werkloosheid- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het hoge tarief geldt echter wel voor schadeverzekeringen zoals de hagelverzekering en de Brede Weerverzekering.

De Wet Uniformering Loonbegrip gaat door op 1 januari 2014. Dit kan gevolgen hebben voor de WW-premie van lage salarissen. De modernisering van de Ziektewet gaat door. Dit gaat inhouden dat de premie afhankelijk wordt van de instroom die een bedrijf veroorzaakt.

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 30 november 2012 - 14:30