De NFO heeft de inzet voor het nieuwe belastingplan vastgesteld. Dit in het kader van de herziening belastingstelsel die deze regering nog wil doorvoeren. De agrarische sector heeft veel specifieke fiscale maatregelen. Bij een vereenvoudiging van het belastingstelsel bestaat het risico dat veel van die maatregelen worden geschrapt en de uitkomst zeer nadelig is voor de deze sector. Net als LTO en VNO-NCW is de NFO van mening dat de lasten op arbeid omlaag moeten en de rest van het stelsel ongemoeid moet blijven.

Dit bericht is geplaatst op maandag 11 mei 2015 - 10:11