In 2016 waren er in Belgisch Vlaanderen meer aantastingen met bacterievuur op meidoornhagen en fruitbomen. Net als verschillende Nederlandse provincies verleent de Vlaamse overheid subsidie op de aanleg van zogenoemde kleine landschapselementen, waartoe de meidoornhagen behoren. Omdat bacterievuur een reëel gevaar vormt voor commerciële fruitaanplanten pleit Vlaams volksvertegenwoordiger Jelle Engelbosch (N-VA) ervoor voortaan alleen nog bacterievuurresistente meidoornrassen te subsidiëren. Specifiek noemt hij het Amerikaanse ras Crataegus phaenopyrum en het door PPO-Lisse in Nederland ontwikkelde ras Crataegus Succulenta Jubilee. Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege laat nu onderzoeken of de twee rassen in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor subsidie. De subsidie op de huidige rassen wil ze voorlopig niet stopzetten.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 februari 2017 - 20:29