Professoremeritus Frans Jacobs, bijenspecialist en verbonden aan de Dierenfysiologie Universiteit van Gent, verwacht dat met een verbod op neonicotinoïden de bijensterfte niet zal oplossen. Hij ziet de varroamijt, de afname van biodiversiteit in de omgeving en secundaire infecties als belangrijkere oorzaken voor het bijenprobleem. Ook noemt hij onoordeelkundig gebruik van medicatie als een van de oorzaken. De professor houdt een pleidooi voor meer biodiversiteit voor de bijen. Een deel van het areaal inzaaien met bloemen voor meer voedselaanbod voor de bijen zou volgens hem wenselijk zijn. Hij wijst op het beleid in Frankrijk waar men bij het groenbeheer meer rekening houdt met bijenpopulaties. In Frankrijk plant de overheid bijvoorbeeld bermen langs autowegen met bijvriendelijke struiken in plaats van met gras.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 8 maart 2013 - 09:00