De Europese Commissie daagt België voor het Europese Hof van Justitie vanwege het niet volledig invoeren van de Europese richtlijnen voor seizoenwerkers van buiten de EU. België had al op 30 september 2016 moeten voldoen aan deze richtlijn, omdat de lidstaat met zes landen van buiten de EU een overeenkomst heeft voor het toelaten van seizoenswerkers op haar arbeidsmarkt. Vaak werken deze mensen in de agrarische of toeristische sector. Volgens de Europese richtlijn moeten seizoenswerkers van buiten de EU op dezelfde manier behandeld worden als mensen uit de lidstaat zelf. Te denken valt aan regels voor beloning, veiligheid en gezondheid, sociale zekerheid en bescherming tegen uitbuiting.
België voldeed op 30 september 2016 slechts voor een deel aan de richtlijn. Omdat het land na herhaalde waarschuwingen nog steeds niet voldoet aan de richtlijn, heeft de Europese Commissie de lidstaat nu voor het Europese hof gedaagd. Om druk te zetten, eist de Commissie een dwangsom van bijna 50.000 euro per dag vanaf de dag van de uitspraak van het Hof, of vanaf een latere datum indien het Hof dat zou beslissen.

Overigens hebben 20 EU-lidstaten na 30 september 2016 een brief gekregen omdat ze niet volledig voldeden aan de richtlijn. Op dit moment hebben 9 lidstaten hun nationale wetgeving aangepast aan de EU-richtlijn en zijn 10 lidstaten bezig met aanpassing. Alleen België heeft tot nu toe nog niet gereageerd.
Voor Nederland speelt deze kwestie niet, omdat in ons land geen seizoenswerkers van buiten de EU worden toegestaan.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 september 2018 - 19:27