België ervaart de gevolgen van het tropische weer. Dit bleek afgelopen vrijdagavond op de Opendeurdag pitfruit bij pcfruit in Sint-Truiden (België).

Bijschrift foto rechtsboven: Bij Velvetine komt bladverbranding voor.

Gelere peren rijpen niet sneller dan groenere vruchten
Op 19 juli startte pcfruit (België) op hun proeftuin met de hardheidsmetingen bij Conference en maten zij 9,4 kg/0,5 cm²; 13 augustus was deze gedaald naar 6,6 kg/0,5 cm². “Normaliter daalt de hardheid vanaf half juli met 0,5 kg/0,5 cm² per week, maar na de afgelopen droge, warme periode zitten we op bijna 0,8 kg/0,5 cm² per week”, meldde Ann Gomand (pcfruit). Ook zijn de peren erg zoet dit jaar. Pcfruit mat 14,5 °Brix op 13 augustus; op 19 juli was dit ongeveer 12 °Brix op het meetperceel Conference. Het bezoekersaantal lag afgelopen vrijdag dan ook een stuk lager dan normaal, want veel Belgische telers startten afgelopen donderdag of vrijdag met de Conference-pluk. Pcfruit plukte gisteren de eerste Conference.

Geel getinte peren verschilden qua rijpheid niet van groene peren. Foto’s: Arjan de Bruine

Omdat geelgetinte Conference in de kop van de boom rijper lijkt dan de groenere peren onder in de boom, mat pcfruit op 1 en 13 augustus de rijping. Pcfruit vergeleek vier Conference-aanplanten – V-haag, struikspil onder hagelnet en twee Tiense hagen (plantjaar 1994 en 2002) – en mat vruchten in zowel de kop als beneden in de boom. De plaats van de vrucht werd vervolgens ook uitgesplitst naar vruchten die ’s morgens of ’s middags aan de zonkant hingen. “We vonden geen enkel statistisch betrouwbaar verschil in hardheid, suikergehalte en zetmeelgehalte tussen de objecten. Het plantsysteem, de plaats van vruchten in de boom, het tijdstip dat vruchten aan de zonkant hingen hadden dus, ondanks dat die peren soms geler lijken te zijn, geen enkele invloed op de rijping.”

Wel zonnebrand op de vruchten, maar geen bladverbranding bij Migo.

Bladverbranding niet alleen bij Conference
Hoewel Conference het meest vatbare perenras is voor bladverbranding, blijken ook andere perenrassen op het perceel voor rassenonderzoek (zonder hagelnet en zonder irrigatie) hier last van te hebben. Bij Sweet Sensation en Velvetine komt bladverbranding voor, alhoewel in mindere mate dan bij Conference. “Velvetine heeft niet elk jaar een goede bladstand, dus dit verklaart ook de bladverbranding bij dit nieuwe perenras.”

Bij Migo komt op één boom zonnebrandschade voor op de laatste boom van de rij, terwijl het blad geen enkel spoor van verbranding vertoont. Ook QTee en Xenia op het rassenperceel vertonen geen bladverbranding. Bij een Belgische teler was tijdens de pluk (31 juli en 1 augustus) het blad van zijn QTee onder hagelnet wel verbrand en is de schade daarna nog groter geworden. “Hagelnetten verergeren de bladverbranding, omdat de hitte niet goed weg kan, dat is ook zichtbaar op Conference-percelen. Het verbranden van blad van bomen op de kop van de rijen komt wellicht door directe instraling van de zon. Het blad van Conference verbrandt snel, ondanks dat wij hier open bomen hebben.” In Nederland is het blad van de laatste boom in de rij ook regelmatig verbrand; vaak staan deze bomen net, of af en toe buiten het bereik van de sproeiers.

Irrigatie op zware grond geen invloed op vruchtmaat Conference
Op de zware grond van pcfruit vonden de onderzoekers geen maatverschil tussen de wel en niet gedruppelde Conference. Ook tussen de vruchtmaatklassen waren de verschillen minimaal (zie tabel). Van eind juli tot begin augustus groeiden de peren harder (4,4 mm in acht dagen) dan van begin augustus tot half augustus (2 mm per week). Afgelopen vrijdag had pcfruit al 344 liter per boom geïrrigeerd. “Op lichtere gronden heeft druppelen wellicht meer resultaat, maar hier hebben wij geen onderzoek naar gedaan”, besloot Gomand.

Tabel. Vruchtmaat Conference in 2018

Object Vruchtmaat (mm) Vruchtmaat
26-jul 3-aug 16-aug > 60 mm
Geen irrigatie 48 52,4 56,3 63%
Druppelirrigatie 48,5 52,5 56,4 61%

Bron: pcfruit

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 augustus 2018 - 17:53