Het aanboren van nieuwe markten voor Conference is niet eenvoudig. Niet elke markt weet het karakteristieke uiterlijk van het perenras te waarderen. Met de nieuwe peer QTee (rasnaam Celina) hoopt de Belgische fruithandelaar Kris Wouters een peer in handen te hebben die breed inzetbaar is. QTee is roodgeblost die gelijkenissen vertoont met de Forelle en daarom geschikt is voor markten die ook Forelle afnemen. De bedoeling is QTee op de markt te brengen buiten het Zuid-Afrikaanse Forelle-seizoen dat van maart tot augustus loopt.

Wouters Fruithandel en de ABCz-groep hebben ieder 50 procent van de wereldwijde rechten van QTee in handen. Afgelopen winter werden in België 105.000 bomen van het ras geplant en de bedoeling is dat er komende winter nog eens 50.000 bomen de grond in gaan. Ook in Spanje, Zwitserland en Zuid-Afrika zijn contracten afgesloten voor de aanplant van het ras.

Dit jaar is de eerste 40 ton QTee geoogst, maar Wouters verwacht dat de productie snel zal toenemen. Hoe sterk het areaal zal stijgen hangt af van het verloop van de verkopen en uiteraard van de vraag hoe de sector de huidige perencrisis doorstaat.

QTee is een clubras, al gebruikt Wouters dat woord liever niet. “We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en we werken met enkele goede telers die zelf bewaren en sorteren”, verklaart Wouters. De afzet zal via Wouters Fruithandel en Fresh Fruit Service verlopen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 12:17