Het totale Belgische pitfruitareaal – appel en peer – is 15.976 ha. Dit is een lichte stijging ten
opzichte van 2012 (15.719 ha). Tien jaar geleden stond er net geen 17.000 ha pitfruit en zette
de daling in. De laatste jaren stijgt het areaal jaarlijks licht. Ook het perenareaal (55,8%) steeg sinds 2012 licht ten koste van appel (44,2%). In 2012 bedroegen het peren- en het appelareaal respectievelijk 54,6% en 45,4%. Het grootste perenras blijft Conference (86%), gevolgd door Doyenné du Comice (7%) en Durondeau (2%). De overige rassen, inclusief Conferencemutant Corina (Saels), blijven steken op maximaal 1 procent van het perenareaal. Bij appel bepalen twee rassen – Elstar en Jonagold inclusief mutanten – voor 65 procent het beeld. Het Golden Delicious-areaal bedraagt 10 procent, gevolgd door Boskoop (4%). De overige rassen beslaan maximaal 3 procent van het areaal.

Dit bericht is geplaatst op maandag 19 augustus 2013 - 14:15