De Belgische provincie is gestart met een bewustwordingscampagne rondom bacterievuur. De markttoegang naar verre bestemmingen vereist bacterievuurvrije productiegebieden van hardfruit. De Belgische overheid wil deze exportkansen zo goed mogelijk benutten. Het afbakenen van bacterievuurvrije zones is één van de exportstimulerende maatregelen die zij neemt.  Ook de stormschade van juni 2016 heeft het risico op bacterievuur weer actueel gemaakt.
In 2015 was er in België 133 ha onder controle voor export naar China. In 2016 was dit toegenomen tot 228. Het doel is minstens 500 tot 1.000 ha productiegebied als bacterievuurvrij te kunnen erkennen.
In een straal van 1 kilometer rond diverse Limburgse fruitbedrijven controleert het Proefcentrum voor Fruitteelt (Pcfruit) intensief op de aanwezigheid van bacterievuur. Omdat het monitoren van een groter gebied erg arbeidsintensief is en getraind personeel vereist, onderzoekt Pcfruit in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) uit Mol hoe de zone buiten de boomgaard gemonitord kan worden door onder meer camera’s op drones te monteren. Daarnaast lopen er diverse onderzoeksprojecten om aantastingen door bacterievuur te vermijden. Parallel hieraan wordt ook overleg en opleiding georganiseerd met en voor diverse overheden en organisaties actief op het platteland zoals gemeentelijke groendiensten, Regionale Landschappen en terreinbeheerders om de controles en het beheersen van de ziekte effectiever te maken. In juni zullen er in samenwerking met Pcfruit praktijksessies rond bacterievuur voor publieke groendiensten en tuinaanleggers worden georganiseerd.

Bron: vilt.be

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 9 mei 2017 - 20:58