In 2017 bedroeg de totale productomzet van alle bij het Verbond van Belgische Tuibouwcoöperaties (VBT) aangesloten veilingen 944,1 miljoen euro. De omzet van groenten was vrijwel dezelfde als in 2016. In de fruitsector steeg de omzet in 2017 met 3,6 procent ten opzichte van 2016 naar 346,1 miljoen euro.
De perenomzet van de gezamenlijke veilingen steeg van € 95,5 miljoen euro in 2016 naar 105,6 miljoen euro in 2017. Het aangevoerde volume daalde van 214,5 miljoen kilo in 2016 naar 180,5 miljoen kilo in 2017, wat resulteerde in een middenprijs van € 0,445 per kilo in 2016 en € 0,585 in 2017.
Bij appel verdubbelde de middenprijs van € 0,291 in 2016 naar € 0,459 in 2017 als gevolg van sterk teruggenomen aanvoer (183,3 miljoen kilo in 2016; 103,4 miljoen kilo in 2017) en een slechts licht dalende omzet (53,3 miljoen euro in 2016; 47,5 miljoen euro in 2017).

BelOrta is de grootste veiling binnen de VBT en realiseerde in 2017 een productomzet van 420,7 miljoen euro, een groei van 5 procent ten opzichte van 2016 en van 7 procent ten opzichte van 2015. De omzet van fruit steeg in 2017 met 20 procent ten opzichte van 2016. Zowel het aandeel hardfruit als aardbei steeg sterk binnen de veiling. De betere prijsvorming van het hardfruit resulteerde in een omzetstijging van 34 procent. Als grootste veiling voor houtig kleinfruit realiseerde de veiling een omzetstijging van 13 procent.

Coöperatie Hoogstraten noteerde een productomzet van 232,1 miljoen euro, een toename van 6 procent ten opzichte van 2016 en van 8 procent ten opzichte van 2015. Hoogstraten is als grootste zachtfruitveiling vooral sterk in aardbei.

Bij REO Veiling is aardbei het derde belangrijkste product. REO Veiling realiseerde een productomzet van 175,3 miljoen euro in 2017, een daling van 1 procent ten opzichte van 2016, maar een omzetstijging van 6 procent ten opzichte van 2015. De aanvoer van aardbeien steeg fors in 2017 (+18%) omwille van het groeiende areaal.

De Belgische Fruitveiling kende, na drie opeenvolgende jaren met een gelijkaardige omzet, een omzetstijging van bijna 11 procent in 2017. De productomzet bedroeg 103,9 miljoen euro. In 2017 werden minder peren aangevoerd (-11%) tegen een betere prijs (+31%) dan in 2016. De productie van appelen werd zwaar getroffen door de late lentenachtvorst met een gedaalde aanvoer van 38 procent tot gevolg. De gunstige prijszetting tijdens de tweede helft van 2017 zorgde voor een gelijkaardige appelomzet als in 2016. Het aardbeiseizoen verliep zeer grillig, maar de verhoogde aanvoer kon de lagere middenprijs goedmaken met een omzetstijging van bijna 10 procent als resultaat. De slechte weersomstandigheden leidden voor kersen tot een sterk verlaagd volume en bijgevolg een omzetdaling van 4 procent. Ondanks de klimatologische tegenslagen met een lagere aanvoer tot gevolg kende het houtig kleinfruit een gunstig jaar en lag de omzet ruim een kwart hoger dan in 2016.

De Limburgse Tuinbouwveiling realiseerde in 2017 een productomzet van ruim 11,3 miljoen euro, wat een sterke omzetstijging betekent van 55 procent ten opzichte van 2016 en van 64 procent ten opzichte van 2015. Bijna 85 procent van de totale productomzet werd gerealiseerd door fruit. Ondanks de lagere aanvoer van hardfruit in 2017, steeg de omzet van peren met 36 procent en die van appelen met 39 procent. Aardbeien kenden een omzettoename van 63 procent ten gevolge van een sterk verhoogde aanvoer (+69%).

Naast bovengenoemde veilingen zijn ook de Waalse aardbeiveiling Criée de Wépion en Ingro, een producentenorganisatie voor industriegroentetelers, lid van het VBT.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 april 2018 - 19:15