Binnen het Praktijknetwerk Nachtvorstbestrijding Kleinfruit zijn het afgelopen voorjaar twee methoden van nachtvorstbestrijding getest op blauwebessenbedrijven. Op het bedrijf van Edo Biewinga en Maria Buitenkamp in Tiendeveen is gewerkt met beregening en bij Kees Goense uit Marwijksoord werden de effecten van een ventilator getest. Hoewel de temperatuur maar gedurende twee nachten – van 15 op 16 april en van 3 op 4 mei – tot onder het vriespunt daalde, heeft André Rotteveel van LTO Noord veel informatie kunnen verzamelen over de werking van beide methoden. Deze cijfers moeten nog verder worden geanalyseerd. Vooralsnog is de indruk van de telers dat luchtmenging voor het gewas een betere methode is, maar met een beperkte invloed qua temperatuurbereik en oppervlakte per ventilator. De effectiviteit van beregening is verder aangetoond en met de testresultaten beter onderbouwd. Rotteveel: “In de onbehandelde percelen was meer schade, maar beregenen brengt meer risico’s met zich mee, zoals schimmelziekten door het toedienen van extra vocht en takbreuk bij langdurig beregenen.” 

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 10:28