De Algemene Ledenvergadering van de NFO nam diverse besluiten. De belangrijkste zijn:

 

• Johan van Haarlem is met 80 procent van de stemmen herkozen tot voorzitter. Bert den Haan uit Kerk-Avezaath is benoemd tot lid van het hoofdbestuur als vertegenwoordiger van Productgroep Appel. Frederik Bunt uit Slijk-Ewijk komt in het hoofdbestuur namens de productgroepen houtig kleinfruit en steenfruit. Jacques van Enckevort uit Sevenum versterkt het hoofdbestuur als waarnemer tot de tijd dat Kring Limburg een opvolger voor Raymond Notermans heeft gevonden. Frans van Brandenburg is herbenoemd als lid van het hoofdbestuur. Hij vertegenwoordigt Kring Midden-Nederland.

 

• De ALV stemde in met het contributievoorstel 2014. Deze stijgt 2 procent generiek en met € 30 per fruitteeltbedrijf. Het laatste onderdeel is nodig om de activiteiten voor behoud van een goed middelenpakket te kunnen voortzetten. Deze activiteit financiert het PT nog tot het einde van dit jaar. In 2015 moet hiervoor de contributie waarschijnlijk nog wat stijgen om de kosten te kunnen dekken.

 

• De vergadering ging ook akkoord met de aanpassing van het contributiestelsel vanaf 2014. In vrijwel alle contributie-onderdelen van de NFO komt een maximum per bedrijf. Dit geldt voor de landelijke algemene contributie en voor de kringen en afdelingen. De productgroepen kennen een maximum per hectare.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 13:30