Een team van Amerikaanse experts heeft diverse vernieuwingen ontwikkeld waardoor automatisch oogsten van blauwe bessen voor de verse markt mogelijk is. De innovaties zijn geïntegreerd in de Oxbo 7420 blauwebessenoogstmachine. Het oogstresultaat was het afgelopen seizoen vergelijkbaar met dat van handmatig geoogste bessen.
Naast dit onderzoek is ook het effect van handmatig bediende pneumatische schudders onderzocht. De pneumatische schudders oogsten 3,5 tot 15 keer meer vruchten dan met de hand, terwijl het nieuw vormgegeven vanggedeelte nauwelijks schade aan de vruchtjes veroorzaakte. De belasting aan rug, schouders en armen bij de oogstmedewerkers was eveneens meetbaar lager. De methode kan zo’n 100 uur oogstarbeid per hectare besparen.

Het project werd uitgevoerd in opdracht van het Amerikaanse ministerie van landbouw.

Bron: growingproduce.com

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 februari 2018 - 19:19