De cao Open Teelten geldt met ingang van 21 februari 2015 voor de gehele bedrijfstak open teelten in ons land. Begin april is het nieuwe cao-boekje Open Teelten verschenen. Wilt u een exemplaar ontvangen? Het boekje is door NFO-leden kosteloos op te vragen bij het secretariaat van de NFO via info@nfofruit.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 april 2015 - 14:15