Telers hebben meer mogelijkheden nodig om ongedierte te bestrijden. Beheersing van de populatie muizen en (woel)ratten is elke herfst noodzakelijk op fruitbedrijven. Door het wegvallen van middelen om deze dieren te bestrijden, neemt het risico op forse schade toe. Deze herfst heeft de NFO-afdeling Zuid-Limburg terecht de noodklok geluid over het toenemend aantal woelratten. Ook in de ons omringende landen, zoals Duitsland en België nemen de mogelijkheden om dit ongedierte te bestrijden snel af. Alleen preventieve maatregelen en het werken met vallen geeft onvoldoende bedrijfszekerheid. Er moeten gerichte en effectieve middelen komen om muizen en woelratten te bestrijden. De NFO gaat dan ook samen met andere landen werken aan het beschikbaar krijgen van rodenticiden.

 

 

Dit bericht is geplaatst op zondag 25 november 2012 - 23:00