In deze tijd van het jaar zijn er een aantal doorbetaalde feestdagen. In principe zijn je werknemers dan vrij. Als je werknemer dan toch werkt heeft hij recht op een extra vergoeding over de gewerkte uren. In de cao Open Teelten is afgesproken dat de werknemer zijn gewone periodeloon krijgt en daarnaast het loon over de gewerkte uren plus 50% toeslag. Werkt een voltijd werknemer bijvoorbeeld 6 uur op Tweede Pinksterdag, dan geldt dat hij naast zijn gewone loon ook nog 6 uur tegen 150% uitbetaald krijgt.

Doorbetaalde feestdagen zijn Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag en 5 mei indien deze dag in een lustrumjaar valt. Omdat 2022 géén lustrumjaar is, is 5 mei dit jaar geen doorbetaalde feestdag maar een reguliere werkdag. Als een werknemer vrij wil op 5 mei, dan kan hij hiervoor verlof opnemen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 april 2022 - 11:54