Sinds in 2001 en 2004 bevers zijn uitgezet in de provincie Limburg, groeit de populatie enorm. Naar schatting leven er 1.200 bevers in Nederland, waarvan 625 in Limburg. De fruitsector ondervindt daar in toenemende mate hinder van. Bij biologisch fruitteler Paul Wolters in Vlodrop zijn de afgelopen jaren 150 bomen kapot geknaagd. De schade wordt vergoed door het Faunafonds, maar daarmee is het probleem niet opgelost, legt Wolters uit. Bijgeboete bomen bereiken niet meer het productieniveau van de rest van het perceel en bovendien kost het weren van de bevers veel tijd. De fruitteler plaatste al rasters, maar de bever kwam daar onderdoor. Bovendien is het in de biologische teelt lastig onkruid te bestrijden in de rasters. Ook het plaatsen van schrikdraad is om die reden lastig en tijdrovend.
Wolters vindt dat de provincie al bij het uitzetten van de bevers had moeten nadenken over het aanpakken van eventuele problemen. “Ik heb er helemaal geen moeite mee dat ze bevers uitzetten, maar als je zoiets doet moet je al wel een plan hebben voor als er schade ontstaat”, aldus Wolters.
Inmiddels staat in het nieuwe faunabeheerplan voor de bever dat het dier in het uiterste geval mag worden gedood. De provincie moet daar ontheffing voor verlenen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 december 2017 - 16:50