De erfemissiescan voor de fruitteeltsector.

Op Proeftuin Randwijk werd de eerste groep van circa 30 fruittelers bijgepraat over de emissieroute van water op het bedrijf. Telers werden zich ervan bewust dat veel van wat zij doen op het erf, van invloed kan zijn op de waterkwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van de spuit. Hiervoor geldt bepaalde wet- en regelgeving. NFO-beleidsmedewerker Jaco van Bruchem hield hierover een lezing. Vooral de eisen over wat wel en niet mag met schoonmaken, werd met interesse gevolgd. Verder werd de erfemissiescan toegelicht, een handig instrument en tevens een verplicht onderdeel binnen PlanetProof.
Op 31 oktober volgt een vergelijkbare bijeenkomst op het bedrijf van Van Haaften Fruit in Wadenoijen. Voor deze middag kunt u zich niet meer aanmelden. Wel kunt u zich nog aanmelden voor de derde bijeenkomst bij Fruitbedrijf Kusters in Dreumel.

Afgelopen 1,5 jaar hebben 14 Gelderse fruittelers samengewerkt in het project “Schoon Erf! Schone Sloot”! Zij hebben op basis van de erfemissiescan de risico’s voor erfemissie op het eigen bedrijf in kaart gebracht en hebben kennis gedeeld onder begeleiding van Fruitconsult, NFO, WUR en Waterschap Rivierenland. Deze kennis en ervaring willen delen zij nu met andere fruittelers.

 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 oktober 2018 - 17:08