In de provincies Gelderland, Noord-Holland en Limburg loopt tot maart de actie ‘Bezem door de middelenkast’. Met deze actie van het CLM kunnen agrariërs eenvoudig en zonder kosten de niet-toegelaten middelen die nog in de middelenkast staan, afvoeren. CLM werkt hierbij samen met regionale gewasbeschermingsadviseurs of teeltspecialisten. Zij gaan langs bij de telers en controleren of er niet-toegelaten middelen aanwezig zijn. De adviseur weegt de af te voeren middelen en de teler krijgt een ‘Bezembon’. Daarmee kunnen de middelen kosteloos worden ingeleverd bij de gemeentelijke milieustraat of bij een ander inzamelpunt. Kijk op bezemdoordemiddelenkast.nl voor meer informatie en aanmelden. Let op: niet alle gemeenten doen mee aan de actie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 16 januari 2018 - 13:53