Heeft u gewasbeschermingsmiddelen in de middelenkast staan die niet meer nodig zijn, waarvan de toelating is vervallen of waarvan u niet zeker weet of ze nog mag gebruiken? In de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland en Zeeland kunt u nu (resten van) niet-toegelaten of verouderde middelen kosteloos inleveren. De actie Bezem door de middelenkast kwam in Utrecht en Gelderland mede dankzij inzet van de NFO tot stand.

Flevoland
De actie in Flevoland loopt van 15 november 2018 tot en met 30 maart 2019; aanmelden kan tot 19 februari 2019. Klik hier voor meer informatie.

Utrecht
De actie in Utrecht loopt van 1 december 2018 tot en met 30 maart 2019 en is totstandgekomen dankzij het convenant Schoon Water Utrechtse Fruitteelt 2.0. NFO tekende dit convenant begin 2018 samen met hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. Op hdsr.nl leest u alle informatie over Bezem door de middelenkast in Utrecht.

Gelderland
Aanmelden voor de actie in Gelderland kan tot 28 februari 2019. De bezoeken vinden plaats in de periode tot en met 30 april 2019. Kijk voor meer informatie en aanmelden op bezemdoordemiddelenkast.nl. De actie in Gelderland kwam tot stand op initiatief van de NFO-kring Midden-Nederland en wordt georganiseerd door de provincie Gelderland en de waterschappen Rivierenland en Vallei en Veluwe.

Zeeland
De actie in Zeeland loopt tot eind februari 2019; aanmelden kan tot 31 januari 2019. Klik hier voor meer informatie over de actie in Zeeland.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 december 2018 - 17:42