Bijna de helft van alle bijenvolken in de EU leeft in de zuidelijk lidstaten. In de EU-27, Noorwegen en Kosovo leven bij elkaar ruim 13,8 miljoen bijenvolken. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek door Plos One. De meeste cijfers dateren uit 2010.

In Spanje leven de meeste bijen; 2,5 miljoen bijenvolken. Het aantal volken per imker is daar (gemiddeld 103) eveneens het hoogst. Ook Griekse imkers houden gemiddeld veel volken (75) wat neerkomt op een totaal van 1,5 miljoen volken. In Frankrijk, Italië, Polen, Hongarije en Roemenië leven circa een miljoen bijenvolken. In Nederland houden 8.000 imkers in totaal 80.000 volken. Gemiddeld is het aantal kolonies per vierkante kilometer in ons land 1,9. Dat is vrij weinig.

In de meeste Europese landen is meer dan 90 procent van bijenhouders hobbyimker (zie figuur). Kosovo en Hongarije zijn uitzonderingen met meer dan 80 procent professionele imkers.

In het onderzoek is ook gekeken naar bijensterfte. Uit inventarisaties van Coloss Network was al bekend dat de bijensterfte het laagst is in Slowakije (7,5%) en het hoogst in België (27,6%). In Nederland bedroeg de bijensterfte in 2010 23 procent. Bijenhouders uit heel Europa voeren, net als professionele laboratoria, de varroamijt aan als belangrijkste oorzaak van de bijensterfte. Imkers zien daarnaast de zwakte van de volken en vervolgens vergiftiging als belangrijkste doodsoorzaak. Laboratoria zien Amerikaans vuilbroed en de parasiet die de bijenziekte Nosema teweegbrengt als belangrijkere doodsoorzaken. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 9 december 2013 - 16:15