Op het gebied van biociden verandert er de komende periode veel. LTO Glaskracht Nederland organiseert, samen met NFO,  LTO Nederland en Plantum op dinsdag 28 november een besloten bijeenkomst voor toeleveranciers en toelatingshouders van biociden in de sectoren: akkerbouw, bollen, bomen, paddenstoelen, fruitteelt, glasgroenten, bloemisterij en vollegrondsgroenten.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de visie en het beleid LTO Nederland ten aanzien van het biocidengebruik toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op de verschillen tussen reinigingsmiddelen, biociden en gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Voor toepassing van biociden en gewasbeschermingsmiddelen moeten er toelatingen zijn, dan wel aangevraagd worden.
Klik hier voor meer informatie. Aanmelden is verplicht en kan tot donderdag 23 november 2017, 13.00 uur.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 november 2017 - 17:56