Uit driejarig pcfruit-onderzoek op een biologisch Conference-perceel bleken de biologische stikstofmeststoffen Fontana en DX 10 twee opeenvolgende jaren een betere vruchtkwaliteit te geven dan champost en bloedmeel. Toevoeging van humuszuren aan champost en bloedmeel gaf in deze proef een iets hoger stikstofgehalte in de vruchten. In een andere proef verbeterden humuszuren toegevoegd aan drijfmest en bloedmeel het stikstofgehalte juist niet. Humuszuren zouden de mineralisatie in de bodem verhogen, waardoor meer stikstof opneembaar is voor planten.
Vier bespuitingen van 3,0 liter/ha met de enige bladmeststof in de proef (ProtiFert, 8% stikstof) bovenop champost en bloedmeel, verhoogde het stikstofgehalte niet. Daarnaast bleven de peren tijdens uitstalling ook niet langer groen dan in andere objecten. De resultaten van de biologische stikstofmeststof OPF, zowel met als zonder Biovin, waren wisselend en de peren leefden bij uitstal sneller af dan bij Fontana. Meer onderzoek naar OPF is nodig.
Pcfruit combineerde de stikstofmeststoffen, waaronder ook bloedmeel, in elk object met biologische champost. Uitzondering was een tweede object van Fontana met groencompost in plaats van champost. De resultaten tussen beide organische soorten materiaal waren tijdens de onderzoeksjaren wisselend.
Fontana is een vloeibare stikstofformulering (9% stikstof op basis van aminozuren) voor bodemtoepassing. De korrelvormige DX 10 (NPK 10-3-3) kan met een standaard kunstmeststrooier worden gestrooid. OPF is een samengestelde meststof (NPK 11-0-5) uit suikerbiet en aardappel. Ten slotte is Biovin een bodemverbeteraar met druivenmost als grondstof. Voor een goed bemestingsadvies is drie jaar onderzoek te kort.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 april 2017 - 17:41